Yeni araştırmalara göre, ebeveynlerin dörtte biri çocuklarının internetle sağlıksız bir ilişkisi olduğundan endişe ediyor.

Mozilla ve YouGov tarafından hazırlanan bir rapor, ABD ve Avrupa’da yaklaşık 4.000 ebeveynle anket yaptı, çocukların internet kullanım alışkanlıklarının yanı sıra ailelerin koyduğu ebeveyn denetimlerini inceledi.işletim-sistemi-1