Birlikte çalışma ve birlikte başarma modeline (co-creation) dayalı destek mekanizmamız olan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) çağrısına özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle oluşturulacak olan Ar-Ge ve Yenilik Platformları başvurabilecektir. Bu platformlar aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulması ve bu Yol Haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir.

 

Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda, atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir. Yeşil Dönüşüm çağrısıyla Yeşil Mutabakat kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 23 Ocak 2023 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrılar sürekli başvuruya açık olacaktır.

 

Başvuru öncesinde çağrı ile ilgilenenlerin [email protected] adresine e-posta atarak TÜBİTAK SAYEM sorumluları ile ön görüşme talep etmesi önerilmektedir. Böylece TÜBİTAK tarafından da platformların oluşması ve gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Önemli Hususlar:

  • Mevcut çağrıda, açılan ilk SAYEM çağrısından farklı olarak başvuru ve değerlendirme süreci tek fazda (tek aşamada) yürütülecektir.
  • 1704 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrıları kapsamında yapılacak başvurunun Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları kapsamında olması gerekmektedir.
  • Çağrıda belirtilen işbirliği yapısının sağlanması gerekmektedir. Yürütücü Kuruluş nitelikleri ve platform olmak için yeter şart olan kurum/kuruluş sayısı ve nitelikleri incelenmelidir.
  • Sermaye şirketlerinin başvuru yapabilmesi için kuruluş bazlı ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Kuruluş bazlı ön kaydın yaptırılmaması veya kuruluş bazlı ön kayıt evraklarındaki eksiklik nedeniyle ön kayıt onayının verilememesi durumunda sorumluluk kuruluşa aittir. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Kuruluş bazlı ön kayıtla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ön kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız
  • Proje önerileri e-imza ile gönderileceğinden, e-imzanın temin edilmesi veya e-imzanın olması durumunda e-imza geçerlilik sürelerinin kontrol edilerek çağrı kapanış tarihine kadar e-imza süresinin bitecek olması durumunda e-imzanın yenilenmesi gerekmektedir.

 

Çağrı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 kaynak: tubitak.gov.tr