NASA/JPL-Caltech/UArizona” width=”800″ height=”450″/>

Mars’ın Arabia Terra bölgesinde bir giriş vadisi (sağda kıvrımlı özellik), bir tortu yelpazesi ve yeni tanımlanan bir paleolake (solda) içindeki katmanlı tortular, Mars’taki Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deneyi kamerası tarafından çekilmiş bu görüntüde görülebilir. Keşif Orbiteri. Kredi: NASA/JPL-Caltech/UArizona

Mars’ın kuzey yarım küresi, geniş ölçüde farklı iki bölgeye ayrılmıştır: düz kuzey ovaları ve çiçek bozguna uğramış güney dağları. Arabia Terra bölgesi, bu iki bölge arasındaki geçiş boyunca yer alır ve 3,7 milyar yıldan daha eski, gezegenin en eski kayalarından bazılarını içerdiği düşünülmektedir.

Güney dağlık bölgelerindeki kraterler arasında, sıvı suyun tortul ve jeomorfolojik kanıtlarını açığa çıkaran vadiler ve paleolaklar çoktur. Bununla birlikte, Arabia Terra’da nispeten az sayıda paleolak tanımlanmıştır.

ZI Dickeson ve meslektaşları, Arabia Terra’nın kabaca 22.000 kilometrekarelik bir alanını ayrıntılı olarak incelemek için NASA’nın Bağlam Kamerası (CTX), Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi (HiRISE) ve Termal Emisyon Görüntüleme Sisteminden (THEMIS) gelen görüntü ve verileri kullandı.

Ekip, bu görüntülerden bölgenin jeomorfolojisini incelemek için yüksek çözünürlüklü haritalar ve dijital yükseklik modelleri oluşturdu ve bu da bölgedeki yedi yeni paleolakı tanımlayıp tanımlamalarına olanak sağladı. Çalışma şu adreste yayınlanmaktadır: Jeofizik Araştırma Dergisi: Gezegenler.

Araştırmacılar göl seviyeleri, drenaj havzaları, fanlar ve göl çıkışları gibi paleolake özelliklerine odaklandı. Güney dağlık bölgelerindeki kraterlerde bulunan dairesel şekilli göllere kıyasla göllerin şekillerinin düzensiz olduğunu bulmuşlardır. Gölleri dolduran yüzey suyu girişlerinin yanı sıra onları boşaltan ve basamaklı bir göller zinciri oluşturan çıkış akıntılarına dair kanıtlar vardı.

Ekip ayrıca paleolakların her birinde geçmiş su seviyelerini gözlemledi; bu da, göllerin hızla oluşup kaybolmak yerine Noachian döneminde uzun süreler boyunca devam ettiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, göllerin doldurulmasını ve drenajını sürdürmek için, sıvı suyun yaygın olması ve göl sistemine yağış ve yeraltı sularından düzenli girdiler olması gerektiği sonucuna vardılar. Bu paleolakların gösterdiği, Mars’ın uzak geçmişindeki potansiyel olarak yaşanabilir ortam, gelecekteki astrobiyoloji ve paleoiklim çalışmaları için ideal bir yer sunuyor.

Daha fazla bilgi:
ZI Dickeson ve diğerleri, Arabia Terra, Mars’taki Gezegen İkilemi Üzerine Palaeolake ve Vadi Sisteminin Hidrolojik Tarihi, Jeofizik Araştırma Dergisi: Gezegenler (2022). DOI: 10.1029/2021JE007152

Bu hikaye, Amerikan Jeofizik Birliği’nin ev sahipliğinde Eos’un izniyle yeniden yayınlandı. Orijinal hikayeyi okuyun burada.

Alıntı: Uzun ömürlü göller, 6 Aralık 2022’de https://phys.org/news/2022-12-long-lived-lakes-reveal-history-mars.html adresinden alınan Mars’taki suyun geçmişini ortaya koyuyor (2022, 6 Aralık).

Bu belge telif haklarına tabidir. Kişisel çalışma veya araştırma amaçlı adil ticaret dışında, yazılı izin olmaksızın hiçbir bölüm çoğaltılamaz. İçerik sadece bilgilendirme amaçlıdır.uzay-1