Hükümet, yeni BT kuralları kapsamında sosyal medya şirketine 105 engelleme emri verdi

Hükümet 105 talimat yayınladı sosyal medya geçen yıl Şubat ayında yürürlüğe giren yeni BT kuralları kapsamındaki platformlar, Parlamento Haberdar edildi. Elektronik ve BT için devlet bakanı Rajeev tarafından paylaşılan bilgilere göre Chandrasekhar yazılı cevapta Rajya Sabhatarafından talimat verildi Enformasyon ve Yayın Bakanlığı yeni kurallara göre.

Bakanın paylaştığı veriler, Aralık 2021 ile Nisan 2022 arasında YouTube’a 94, Twitter’a beş, Facebook ve Instagram’a üçer içerik engelleme talimatı verildiğini gösteriyor.

Chandrasekhar, hükümetin politikalarının kullanıcıları için açık, güvenli, güvenilir ve hesap verebilir bir internet sağlamayı amaçladığını söyledi.

Hükümetin bilgilendirildiğini söyledi. Bilgi Teknolojisi (Aracı Yönergeleri ve Dijital Medya Etik Kodları) Sosyal medya platformları da dahil olmak üzere aracıları kullanıcılarına karşı sorumlu kılmak ve çevrimiçi kullanıcı güvenliğini artırmak için 25 Şubat 2021’de Kurallar, 2021 (“IT Kuralları, 2021”).

Chandrasekhar, “Ne 2000 tarihli Bilgi Teknolojisi (BT) Yasası ne de yukarıda belirtilen kurallar, kullanıcıların gizlilik haklarına aykırı değildir.” Dedi.

FacebookheyecanLinkedin
genel-9