ERA-NET NEURON Projesi 2024 Ortak Uluslararası Çağrısının (JTC 2024), 08 Ocak 2024 tarihinde açılması planlanmaktadır. JTC 2024 çağrısında, Türkiye’de çalışan araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, çift yönlü merkezi sinir sistemi-vücut etkileşimlerinin nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların oluşumu ve ilerlemesi üzerindeki rolüne ilişkin bilgileri geliştirmeye yönelik kritik translasyonel ve klinik soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir.

Mevcut çağrı, çift yönlü beyin-vücut etkileşimleriyle ilişkili nörolojik veya psikiyatrik bozuklukların patofizyolojisini ve terapötik gelişmelerini ele alan klinik öncesi araştırmalardan kavram kanıtlı klinik araştırmalara kadar finansman sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma alanları hastalığın genetik, epigenetik ve moleküler mekanizmaları gibi geniş bir yelpazedeki hususları kapsayabilir. Bağışıklık sistemi, bağırsak ve mikrobiyom, metabolik sistem, otonomik sistem, hormonal sistemin nörolojik veya psikiyatrik bozukluklardaki rolüne ilişkin araştırmaları içerebilir. Farmakolojik çalışmalar ve patofizyolojik mekanizmalara dayalı teknolojik gelişmeler de dahil olmak üzere koruyucu, tanısal ve/veya tedavi edici yaklaşımların geliştirilmesi çağrı kapsamında yer almaktadır.

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilen en az üç farklı ülkeden araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak ve konsorsiyuma ilave katkısını göstermek koşulları ile fonlama yapmayan ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.

Çıkılacak çağrı için ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı uluslararası değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada gelen ön önerilerden (pre-proposal) uluslararası dış danışman değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir.

Başvuru ile ilgili uluslararası ön duyuruya https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2024-brain-body/ ağ sayfasından ve uluslararası ağ araçlarına ise https://www.neuron-eranet.eu/resource-hub/networking-tools/ ağ sayfasından erişebilirsiniz.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi ve ulusal ve uluslararası başvuru koşulları çağrının açılmasından sonra TÜBİTAK ana sayfasından tekrar paylaşılacaktır.

 

İlgili Kişi

Dr. Recep Emrah ÇEVİK

TÜBİTAK, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)

Tel: 0 312 298 1214

e-posta: [email protected]

 kaynak: tubitak.gov.tr