Beyaz Kitap: Pazarlama otomasyonu sayesinde ilk sonuçlarınızı 1 ayda elde etmek için eylem planı

Beyaz kağıtlar > Pazarlama > Tanıtım Yazısı: Pazarlama otomasyonu sayesinde ilk sonuçlarınızı 1 ayda elde etmek için eylem planı

Plezi, ilk kampanyalarınızı başlatmanız için size bir B2B pazarlama otomasyonu kılavuzu sunar.

İle plezi
Fransızca dili

Çıkarmak :

  1. Pazarlama otomasyonunun sayıları Birkaç istatistik uzun bir konuşmadan daha değerli olduğundan, çalışmaların bizim adımıza konuşmasına izin vereceğiz ve sizi bir pazarlama otomasyon aracının katma değeri konusunda ikna edeceğiz. 2019’da şirketlerin %75’i zaten pazarlama otomasyonu kullanıyordu (Sosyal Medyanın Bugünkü Pazarlama Otomasyonu Durumu Anketi). Hem B2B hem de B2C’de bu araçlar, büyüklüklerine bakılmaksızın şirketlerin büyük çoğunluğu tarafından zaten yaygın olarak kullanılmaktadır. Pazarlama profesyonellerinin %63’ü pazarlama otomasyonu (Invespcro) ile ilgili bütçelerini artırmayı planladığından, durmaya hazır olmayan bir trend. Benzer şekilde, pazarlama otomasyonunu kullanmayanların %40’ı bunu yakında benimsemeyi planlıyor (Liana Technologies: The Benefits and Challenges of Marketing Automation). Bu coşkunun nedeni? Önemli ve çoklu bir yatırım getirisi. Aslında, pazarlamacıların %80’i otomasyon (Invespcro) aracılığıyla olası satışlarda bir artış bildiriyor. Müşterilerimiz, nitelikli müşteri adaylarının bir yılda % 256 arttığını gördüler. Pazarlamacıların %77’si ayrıca otomasyon yoluyla dönüşümlerin arttığını bildiriyor. (Invespcro) Pazarlama otomasyonu stratejisinin önemli bir parçası olan müşteri adayı yetiştirme de satışları etkiler. Müşteri adayı yetiştirme, müşterilerin %15-20’sini satışa dönüştürür. (Protokol80). Bu aynı zamanda ortalama sepeti de etkiler: Desteklenen potansiyel müşteri alımları %47 daha yüksektir. Yatırım getirisi de ekip düzeyinde hissedilir. Pazarlama otomasyonu, üretkenliği %20 oranında artırır (Nucleus). Lenskold Group tarafından hazırlanan bir rapora göre, pazarlamacıların %80’i otomasyonu başarılarının en büyük itici güçlerinden biri olarak görüyor.
  2. Pazarlama Otomasyonu projenizin yatırım getirisini hesaplayın Pazarlama otomasyon yazılımının büyümeniz üzerindeki etkisini tahmin etmenize yardımcı olmak için bir yatırım getirisi simülatörü oluşturduk. Bu simülatör, 12 aylık Plezi kullanımından sonra müşterilerimizin gözlemlediği ortalama sonuçlara dayanarak, pazarlama otomasyonunun size getirebileceği trafik, potansiyel müşteri ve ciro artışını mevcut sonuçlarınıza göre hesaplar. YG’mi simüle ediyorum!

Bu pazarlama otomasyonu kılavuzunun programında:

 • giriiş
 • Atama
 • 01 / Doğru pazarlama araçlarını oluşturarak daha fazla potansiyel müşteri oluşturun
 • 02 / Otomasyon yoluyla satış döngüsünü hızlandırın
 • 03 / Satış temsilcileriyle iyi uyum sağlayarak geliri artırın
 • 04 / Sırada ne var?
 • Plezi ile pazarlama otomasyon stratejinizi başlatın

En son “Pazarlama” teknik incelemelerigenel-16