La estrella del esquí Shiffrin regresa

Schmid se perdió el top 10 en Aspen