Kredi: Pexels’ten Pixabay

Uzay araştırmaları her zaman hayal gücümüzü büyüledi, yeni dünyalar keşfetme ve insan kapasitesinin sınırlarını zorlama vaadinde bulundu. Ticari uzay yolculuğu daha erişilebilir hale geldikçe, kalp yetmezliği de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları olan bireyler, yakında Dünya atmosferinin ötesine geçen kişiler arasında yer alabilir.

Bu durum, uzay yolculuğunun altta yatan potansiyel sağlık sorunları olan insanlar üzerindeki etkisine ilişkin kritik soruları gündeme getiriyor. “Mikro yerçekimi geçişlerinde kalp yetmezliğinin hesaplamalı modellenmesi” başlıklı son araştırma, bu konuyu derinlemesine inceleyerek uzay yolculuğunun geleceğini şekillendirebilecek bilgiler sunuyor.

Neden kalp yetmezliğini uzayda araştıralım?

Ticari uzay yolcularının demografik yapısı değişiyor ve giderek daha fazla sağlık durumu iyi olmayan yaşlı, varlıklı bireyler de buna dahil oluyor. Profesyonel astronotların aksine, bu uzay turistleri genellikle sıkı sağlık taramalarından veya fiziksel eğitimden geçmiyor. Bu değişim, uzay görevi planlamasında kalp yetmezliği, diyabet ve diğer kronik hastalıklar gibi sağlık koşullarının daha geniş bir şekilde dikkate alınmasını gerektiriyor.

Kalp yetmezliği tek başına dünya çapında 100 milyondan fazla insanı etkiliyor. Geleneksel olarak uzay tıbbı mikro yerçekiminin sağlıklı astronotlar üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Bununla birlikte, önceden mevcut sağlık sorunları olan profesyonel olmayan astronotların dahil edilmesi, mikro yerçekiminin bu bireyleri nasıl etkilediğinin daha derinlemesine anlaşılmasını gerektirmektedir. Uzay yolculuğunun ortaya çıkardığı benzersiz kardiyovasküler zorluklar, kalp yetmezliği olan hastaları önemli ölçüde etkileyebilir ve bu da bunu önemli bir çalışma alanı haline getiriyor.

Ayrıca kalp yetmezliği tek tip bir durum değildir ve genel olarak iki türe ayrılabilir. Bir tip, kanı etkili bir şekilde pompalayamayan zayıflamış bir kalbi içerirken, diğeri kalbin rahatlayamaması ve düzgün bir şekilde dolamaması ile karakterize edilir. Bu farklılıklar, her kalp yetmezliği türünün benzersiz zorluklar sunduğu ve mikro yerçekimi ortamında spesifik riskleri ve gerekli karşı önlemleri anlamak için ayrı ayrı çalışılması gerektiği anlamına gelir.

Mikro yerçekiminin zorlukları

Uzayın mikro yerçekimi ortamında insan vücudu önemli değişikliklere uğrar. En dikkate değer etkilerden biri, vücut sıvılarının yeniden dağıtılmasıdır ve bu durum genellikle ‘kabarık suratlı kuş bacağı’ sendromu olarak bilinen duruma neden olur. Şişmiş, kabarık bir yüze sahip, sıska, neredeyse komik derecede ince bacaklara sahip bir insan hayal edin; tıpkı bir kuş gibi, adı ne?

Bu sıvı değişimi bacaklardaki venöz birikimin azalmasına ve vücudun üst kısmındaki venöz basıncın artmasına neden olur. Sağlıklı bireylerde kardiyovasküler sistem bu değişikliklere uyum sağlayabilir ancak kalp yetmezliği olan hastalarda riskler oldukça yüksektir.

Uzay koşullarını simüle etmek için hesaplamalı modellerin kullanılması

Uzaydaki kalp yetmezliği hastalarına ilişkin gerçek dünya verilerinin eksikliği göz önüne alındığında, araştırmacılar mikro yerçekiminin etkilerini simüle etmek için hesaplamalı modellemeye yöneldi. Kardiyovasküler sistemin daha önce yayınlanmış 21 bölümlü matematiksel modelini kullandılar. Bu modelin parametrelerini ayarlayarak, kalp yetmezliği hastalarının uzay yolculuğu sırasında nasıl tepki verebileceklerini yüksek derecede doğrulukla tahmin edebildiler.

Simülasyonlar, mikro yerçekimine girişin tüm bireylerde kalp debisini artırdığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, kalp yetmezliği olan hastalarda, kalp debisindeki bu artışa, sol atriyum basıncında tehlikeli bir artış eşlik eder ve bu da akciğer ödemine (akciğerlerde sıvının birikerek nefes almayı zorlaştırdığı bir durum) yol açabilir. Çalışma şu tarihte yayınlandı: Fizyolojide Sınırlar.

İleriye giden yol

Bu araştırma, altta yatan sağlık sorunları olan uzay turistleri için kapsamlı sağlık taramalarına ve kişiselleştirilmiş tıbbi planlara olan ihtiyacın altını çiziyor. Ticari uzay yolculuğu daha erişilebilir hale geldikçe, tüm yolcuların, özellikle de kalp yetmezliği gibi kronik sağlık sorunları olanların güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor.

Dahası, bulgular uzay yolculuğunun kardiyovasküler sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerine ilişkin daha fazla araştırmanın önemini vurgulamaktadır. Gelecekteki çalışmalar, mikro yerçekimine uzun süre maruz kalma ve kalp yetmezliği hastalarında eşlik eden hastalıkların kümülatif etkisine odaklanmalıdır.

İnsan dijital ikizlerinin rolü

Uzay yolculuğunda gelecekteki araştırma ve güvenlik için umut verici bir yol, insanın dijital ikizlerinin geliştirilmesidir. İnsanın dijital ikizi, bireyin fizyolojik sistemlerinin son derece ayrıntılı bir sanal modelidir. Araştırmacılar, bu dijital kopyaları oluşturarak çeşitli senaryoları simüle edebiliyor ve mikro yerçekimi gibi farklı koşulların bir bireyin sağlığını nasıl etkileyebileceğini tahmin edebiliyor. Bu yaklaşım, kişiselleştirilmiş risk değerlendirmelerine ve özel karşı önlemlere olanak tanır.

Kalp yetmezliği olan hastalar için dijital ikiz, özel kalp rahatsızlıklarının uzay yolculuğunun stresine nasıl tepki vereceğini simüle edebilir. Bu kişiselleştirilmiş model, en etkili uçuş öncesi hazırlıkların ve uçuş sırasındaki müdahalelerin belirlenmesine yardımcı olabilir ve böylece kalp rahatsızlığı olan uzay turistlerinin güvenliğini ve refahını artırabilir.

Uzay yolculuğu hayali her zamankinden daha yakın ancak beraberinde bu yeni sınırla ilişkili sağlık risklerini anlama ve azaltma sorumluluğu da geliyor.

Hesaplamalı modelleme, kalp yetmezliği olanlar da dahil olmak üzere uzay yolculuğunun herkes için güvenli olmasını sağlamaya yönelik kritik bir adım sağlıyor. İnsanlar keşfin sınırlarını zorlamaya devam ettikçe, insanın dijital ikizleri gibi ileri teknolojilerin entegre edilmesi, son sınıra adım atan herkesin sağlığının ve refahının korunmasında hayati önem taşıyacak.

Daha fazla bilgi:
Mikro yerçekimi geçişlerinde kalp yetmezliğinin hesaplamalı modellenmesi, Fizyolojide Sınırlar (2024). DOI: 10.3389/fphys.2024.1351985. www.frontiersin.org/journals/p … ys.2024.1351985/full

Alıntı: Bilim insanları, gelecekteki uzay turistlerinin mikro yerçekiminde karşı karşıya kalacağı potansiyel sağlık tehditlerini hesaplamak için kalp ve akciğer modelini kullanıyor (2024, 21 Haziran), 21 Haziran 2024 tarihinde https://phys.org/news/2024-06-scientists-heart-lung-potential adresinden alınmıştır. -health.html

Bu belge telif haklarına tabidir. Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan adil anlaşmalar dışında, hiçbir kısmı yazılı izin olmadan çoğaltılamaz. İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır.uzay-1