Yeni veri analizi, NASA ve ortaklarının büyüyen yörüngesel enkaz sorunuyla başa çıkmak için önceden düşünülenden daha uygun maliyetli yöntemlere sahip olabileceğini gösteriyor.

A yeni rapor NASA’nın Teknoloji, Politika ve Strateji Ofisi’nden alınan bu rapor, kurum liderliğine yörünge enkazının sunduğu risklerin nasıl ölçüleceği konusunda yeni bilgiler sağlıyor.

NASA’nın OTPS’sine liderlik eden Charity Weeden, “Dünya’nın yörüngesinde artan aktivite bize daha hızlı karasal iletişimden değişen iklimimizi daha iyi anlamamıza kadar her şeyi getirdi” dedi. “Bu gelişen fırsatlar, daha kalabalık bir uzay ortamına yol açıyor. Bu çalışma, NASA’nın, bu kritik konuya ekonomik bir bakış açısı uygulayarak, NASA’nın kısa süre önce yayınladığı Uzay Sürdürülebilirlik Stratejisinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, bu çevreye ilişkin anlayışımızı hızla iyileştirmeye yönelik çalışmasının bir parçası.”

“Yörünge Enkazının Azaltılması, Takibi ve İyileştirilmesinin Maliyet ve Fayda Analizi” başlıklı rapor, OTPS’nin yörünge enkazıyla ilgili teknik ve ekonomik belirsizlikleri ele almaya yönelik çalışmasının 2. Aşamasını oluşturuyor.

OTPS Aşama 1 raporu2023’te yayınlanan, nesnelerin taşınması, kaldırılması veya yeniden kullanılması da dahil olmak üzere yörünge enkazına yönelik iyileştirme önlemlerinin maliyet-fayda analizlerini arayan politika yapıcılara ilk bilgileri sağladı. Yeni rapor, yörünge enkazının uzay aracına oluşturduğu risklere ilişkin tahminlerin kalitesini artırdı. Bu yeni tahminler, uzaydaki en büyük enkazdan milimetre boyutundaki parçalara kadar her şeyi kapsıyor. Rapor aynı zamanda OTPS ekiplerinin odak noktasını yeni enkaz oluşumunu azaltabilecek ve mevcut enkazı takip edebilecek eylemleri de içerecek şekilde genişletiyor.

“Bu çalışma şu soruyu yanıtlamaya başlamamızı sağlıyor: Büyüyen yörünge enkazı sorununu çözmek için alabileceğimiz en uygun maliyetli eylemler nelerdir?” Raporun baş yazarı NASA analisti Jericho Locke şunları söyledi. “Her şeyi dolar cinsinden ölçerek, uzay aracını korumayı daha küçük enkazları takip etmeye veya 50 büyük enkaz parçasını kaldırmaya 50.000 küçük parçayı kaldırmaya doğrudan karşılaştırabiliriz.”

Yeni OTPS raporu, önceki yörünge enkaz çalışmalarından farklı olarak, yörüngedeki enkaz parçalarının sayısı gibi risk temsilileri yerine, uzay enkazının oluşturduğu riski doğrudan tahmin ediyor. Buna ek olarak, riskleri dolar cinsinden ölçer; operatörlerin uzay aracının enkazdan kaçınmak için manevra yapmasından, yakın yaklaşımlarla uğraşmaktan ve enkaz çarpması nedeniyle hasar veya kayıptan doğacak maliyetleri modellemektedir. Çalışma, yörünge enkaz ortamının 30 yıl içinde nasıl gelişeceğini simüle ediyor.

Toplamda, çalışma yörünge enkazından kaynaklanan riski azaltmak için kalkanlama, küçük döküntüleri takip etme veya büyük enkazları iyileştirme gibi alınabilecek 10’dan fazla farklı eylemin maliyet etkinliğini karşılaştırıyor. Sonunda ekip, portföyler olarak bilinen farklı eylem kombinasyonlarının maliyet etkinliğini değerlendirmeyi umuyor.

Raporun analizi, uzay topluluğunun tarihsel olarak uzay sürdürülebilirliğini desteklemek için uygun maliyetli yöntemler olarak değerlendirdiği ortak bilgelik eylemlerini yeniden inceliyor. Örneğin rapor, bazı enkaz iyileştirme yöntemlerinin enkaz hafifletme kadar değerli olabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, kullanılmayan uzay aracının hızla yörüngeden çıkarılmasının, riski azaltmanın uygun maliyetli bir yöntemi olduğu da tahmin ediliyor. Bu tür bulgular, yörünge enkazı konusuna yaklaşırken NASA liderlerine ve uzay topluluğuna yeni düşünceler sağlayabilir.

OTPS, çalışmayı üretmek için kullanılan araştırma kodunu kamuya açıklamayı planlıyor. Araştırma ekibi, yörünge enkazını ve ona yönelik çeşitli yaklaşımları anlama çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor ve bilgilerini paydaşlarla paylaşmak için çalışacak.

Daha fazla bilgi:
Jericho Locke ve diğerleri, Orbital Enkazın Azaltılması, Takibi ve İyileştirilmesinin Maliyet ve Fayda Analizi (2024)

Alıntı: NASA çalışması, yörünge kalıntılarına ve potansiyel çözümlere yeni bir bakış sunuyor (2024, 20 Mayıs), 20 Mayıs 2024 tarihinde https://phys.org/news/2024-05-nasa-orbital-debris-potential-solutions.html adresinden alınmıştır.

Bu belge telif haklarına tabidir. Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan adil anlaşmalar dışında, hiçbir kısmı yazılı izin olmadan çoğaltılamaz. İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır.uzay-1