Yeni Nesil Geçiş Araştırması’ndan (NGTS) elde edilen verileri inceleyen uluslararası bir gökbilimci ekibi, yeni bir kahverengi cüce buldu. NGTS-28Ab adı verilen nesne, ana yıldızının etrafında her 30 saatte bir tur atıyor.

Kahverengi cüceler gezegenler ve yıldızlar arasında bulunan nesnelerdir. Jüpiter’in kütlesinin 13 ila 80 katı arasında bir kütleye sahiptirler ve 0,012 – 0,076 güneş kütlesine ulaşırlar. Bugüne kadar bu nesnelerin birçoğu keşfedilmiş olsa da, diğer yıldızların yörüngesinde dönen kahverengi cüceler nadirdir.


Yıldız sistemindeki kahverengi bir cücenin illüstrasyonu. Kaynak: DALL-E

Birleşik Krallık’taki Leicester Üniversitesi’nden Beth A. Henderson liderliğindeki gökbilimciler, NGTS ve NASA’nın TESS dış gezegen geçiş uydusundan alınan verileri kullanarak ikili sistem NGTS-28’i inceledi. Nadir bir kahverengi cüce keşfettiler.

NGTS-28A sistemin ana yıldızıdır. Daha sonraki gözlemler NGTS-28Ab’nin gerçekten de kahverengi bir cüce olduğunu doğruladı. Aynı zamanda Güney Afrika Astronomi Gözlemevi (SAAO) tarafından da gözlemlendi.

NGTS-28Ab, Jüpiter’den biraz daha küçüktür; Jüpiter’in yarıçapının 0,95 katıdır, ancak 69 kat daha büyüktür. Yoğunluğu 98,7 g/cm³’tür. Kahverengi cüce, ana yıldızının etrafında her 30,1 saatte yaklaşık 0,02 astronomik birim uzaklıkta yörüngede dönüyor. Nesnenin sıcaklığı yaklaşık 863 Kelvin’dir ve yaşının en az 500 milyon yıl olduğu tahmin edilmektedir.

NGTS-28A sisteminin ana yıldızı Güneş’in yaklaşık yarısı büyüklüğünde ve kütlesindedir. Sıcaklığı 3626 Kelvin, yaşı ise yaklaşık 7 milyar yıldır. Sistemdeki ikinci yıldız olan NGTS-28B de benzer sıcaklığa sahip ancak boyut ve kütle olarak daha küçük. Sistem Dünya’dan yaklaşık 404 ışık yılı uzaktadır.

Uluslararası bir gökbilimci ekibi, bir yıldızın etrafında dönen nadir bir kahverengi cüce keşfetti.
NGTS-28AB’nin tam ışık eğrisi, geçiş konumları kırmızı kesikli çizgilerle işaretlenmiştir. Kaynak: Henderson ve diğerleri, 2024

NGTS-28Ab, ana yıldızlara çok yakın (3 AU dahilinde) yörüngede dönen hiçbir nesnenin bulunmadığı bir bölgeye verilen ad olan “kahverengi cüce çölünde” en kısa periyotlardan birine sahiptir. NGTS-28Ab bu çöldeki en sıcak M cücelerinden birinin yörüngesinde bulunuyor.

Bu keşfin “kahverengi cüce çölü”nün anlaşılması açısından önemli sonuçları var. Daha önce kahverengi cücelerin nadir olmasının, gezegen ve yıldız oluşum mekanizmaları arasındaki örtüşmeden kaynaklandığı düşünülüyordu. En sıcak M cücelerinden birinin yörüngesinde dönen NGTS-28Ab, bu parametreleri incelemek ve modellemek için yeni fırsatlar sunuyor.

Araştırmacılar, NGTS-28Ab ve diğer benzer nesnelerle ilgili daha fazla çalışmanın, kahverengi cücelerin oluşumu ve yıldız sistemlerinin evrimindeki rolleri hakkındaki bilgilerin genişletilmesine yardımcı olacağını umuyor. Bunun, gezegenlerin ve yıldızların oluşumuna yol açan süreçleri anlamamız açısından önemli sonuçları olabilir.genel-22