Orada bir Yapay Zeka Yasasının son metni ve artık yapay zekaya ilişkin dünyanın ilk düzenlemesinin etkisine dair bazı ilk mantıklı sonuçları çıkarmak mümkün.
Özellikle üretken yapay zeka gibi sıcak bir konu üzerinde, birçok uzmana göre işimizi ve üretkenliğimizi (kişisel veya kurumsal) hızla değiştirebilecek modeller ve ürünler.

AI Yasası, metin

Evet, doğru: Yönetmelik Mart veya Nisan ayında AB Parlamentosu’nda yapılacak oylamayla kesin olarak onaylanacak ve Mayıs ayında AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yasalaşacak. Ancak metnin geçen Cuma günü AB Konseyi tarafından onaylanan metinle karşılaştırıldığında artık değişmemesi gerekiyor. Aşılması gereken engel bu geçitti. Artık Avrupalı ​​yasa koyucular Parlamentonun bunu değişiklik yapmadan onaylayacağı konusunda hemfikir. Yasanın Gazete’de yayımlandıktan sonra tam olarak yürürlüğe girmesinin iki yılı alacağını da unutmayalım.

Avrupa genel olarak üretken yapay zekayı nasıl düzenliyor?

Bununla birlikte, bu nedenle, nihai ürün veya çözümlere ek olarak, sonuçta üretken yapay zeka modellerini düzenleme çizgisinin galip geldiği zaten söylenebilir. Kısacası Avrupa, ABD’nin çok daha az kapsamlı bir şekilde yapmaya başladığı gibi, üretken yapay zekanın bir istisna olduğunu tespit etti. Diğer yapay zeka türlerinden veya teknolojilerden farklı olarak bunu “genel amaçlı” bir teknoloji olarak görüyor. Yani pek çok şeyi, hatta başlangıçtan tahmin edilemeyecek şeyleri bile yapabilir. Bu nedenle Avrupa, yalnızca nihai ürünleri değil, teknolojinin kendisini (modelleri) düzenlemenin doğru olduğunu düşündü. Almanya ve Fransa liderliğindeki bazı ülkeler, yeni oluşan üretken yapay zeka modelleri endüstrisine zarar vereceğinden korkarak bu vizyona karşı çıktılar; ancak daha sonra mevcut metnin risklere karşı koruma ile yeniliğe destek arasındaki doğru uzlaşmayı işaret ettiği konusunda anlaştılar. Ancak Avrupa, düzenleme genelinde “risk odaklı” bir yaklaşım sürdürüyor; yani olası risk ne kadar yüksek olursa düzenlemenin o kadar sıkı olacağı ilkesini oluşturuyor. “Genel amaçlı” bir teknoloji doğası gereği daha risklidir ve bu nedenle kökünden düzenlenmelidir; ancak burada da bir ölçek geçerli: Avrupa, “sistemik riskli” (yani yüksek) genel amaçlı modeller ile diğerleri arasında fark yaratıyor.

Yüksek riskli üretken yapay zeka

Vatandaşların yaşamları üzerinde büyük etkisi olan üretken yapay zeka modelleri sistemik risk altındadır. En gelişmiş modeller, 10^25 flop’u (kayan nokta işlemleri) aşan eğitim için kullanılan kümülatif hesaplama miktarıyla otomatik olarak tanımlanır. Avrupa Komisyonu, parametre sayısı, kullanılan veri setinin kalitesi ve boyutu, veri giriş veya çıkış yöntemi veya bu modelin ticari kullanıcı sayısı gibi başka kriterleri de benimseyebilir. Ancak Komisyonun teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu kriterleri periyodik olarak güncellemesi gerekecektir.

Joe Biden’ın geçen yıldan bu yana ABD hükümetini “10 üzeri 26 kayan nokta işleminden daha fazla bilgi işlem gücü kullanılarak eğitilen herhangi bir model; veya öncelikle biyolojik dizi verilerinin kullanılmasının, 10^23 kayan nokta veya kayan nokta işlemlerinden daha fazla miktarda hesaplama gücü kullandığını.” Verilerin “biyolojik” nitelikte olması durumunda eşik değeri düşürülür ve dolayısıyla kural daha katı hale gelir.genel-18