Gelişmiş medeniyetleri destekleyebilecek potansiyel bir su dünyası dış gezegeninin sanatçı tarafından yorumlanması. Böyle bir yaşam, endüstriyel veya diğer faaliyetlerden gelen teknoimzalar aracılığıyla varlığının reklamını yapabilir. Katkıda bulunanlar: ESA / Hubble / M. Kornmesser

Diğer yıldızların etrafında dönen dış gezegenlerin sayısının giderek arttığı bir çağda, gökbilimcilerin gelişmiş uygarlıkların izlerini araması doğaldır. Bu tür imzaların biyolojik veya teknolojik kökenleri olabilir.

Peki ya radyo sinyallerini aramak yerine (SETI ve diğerlerinin yaptığı gibi) biraz farklı bir şey ararsak? Teknolojik toplumların neden olduğu atmosferik kirliliğin kanıtlarına ne dersiniz? Sonuçta biz buna Dünya’da aşinayız. Bu bir kağıdın itişi Bilimsel Raporlar MIT’den Sara Seager ve uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından.

Yaşam tarafından yaratılmayan kimyasalların aranması yoluyla teknolojik uygarlıkların ortaya çıkarılabileceğini öne sürüyorlar. Ekip spesifik olarak nitrojen triflorür (NF) önermektedir.3) ve kükürt heksaflorür (SF6). Bunlar bulunması gereken ideal tekno-imza gazlardır çünkü makalede belirtildiği gibi, “Dünyadaki yaşamın N-F veya S-F bağlarına sahip herhangi bir molekül ürettiği bilinmemektedir ve buna tamamen florlanmış N ve S bileşikleri de dahildir.”

Aslında makale, florin Dünya’daki yaşamın kimyasından neredeyse hariç tutulduğunu belirtiyor. Diğer doğal süreçler de onu büyük miktarlarda yaratmaz. Geriye yalnızca yapay (endüstriyel) kirlilik kalıyor. Başka bir deyişle, bu gazlar endüstriyel faaliyetlerin atmosferik yan ürünleri olacaktır. Burada, Dünya’da, Sanayi Devrimi’nin başlamasından bu yana bunların bolluğu hızla (neredeyse yoktan) arttı.

Bu gazlar yalnızca endüstriyel süreçlere (en azından burada Dünya’ya) özgü olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok benzersiz spektral özelliklere de sahipler. Uzak bir gezegenin atmosferinde bulunduklarında, tayfsal parmak izleri arka plan tayfından dışarı fırlayacaktı. Yani eğer gökbilimciler bu parmak izlerini yabancı bir dünyanın atmosferinde görürlerse, muhtemelen bunları oldukça gelişmiş bir uygarlık oluşturmuş olabilir.

Gelişmiş uygarlıkların kimyasal parmak izleri aranıyor

Son zamanlarda öğrendiğimiz gibi, gökbilimciler artık dış gezegenlerin atmosferlerindeki gazları daha ayrıntılı olarak araştırabiliyorlar. Ve bu aramalarda hayata işaret edebilecek gazlar ortaya çıkıyor. Olası bir JWST gözlemi, biyolojik olarak türetilmiş bir gazın kanıtını göstermektedir. Teleskop, gezegenin yıldızından gelen ışığı dünya atmosferinden geçerken inceledi ve verilerde o gazın parmak izi ortaya çıktı.

JWST aracılığıyla spektroskopi, gökbilimcilerin onlarca yıldır kullanmayı beklediği güçlü bir araçtır. Ancak tüm keşiflerin biyolojik olarak türetilen gazlarla ilgili olması gerekmez. Aynı teknik, teknolojik olarak türetilmiş olanları aramak için de kullanılabilir. Bu, Seager’in ekibi tarafından teknoloji imzaları olarak önerilenleri de içeriyor.

Seager’in ekibi, dış gezegen atmosferlerinde bunlara dair kanıt bulmak için “spektra falanks grafiği” adı verilen yeni bir araç yarattı. Temel olarak kullanıcıların bir gaz molekülü spektrumundaki tüm spektral tepe noktalarının görsel bir karşılaştırmasını oluşturmasına olanak tanır. Benzer zirvelere sahip molekülleri bir arada gruplandırır. Bu, spektral kümelerin daha fazla analiz edilmesine olanak sağlar. Ekip ayrıca model atmosferlerini simüle etmek için verilerini kullanıyor. Sonuç, bilim adamlarının hedef gezegende tespit etmek istediği gazların atmosferik bolluğunun yaklaşık bir değeridir. Ekip ayrıca doğal biyokimyasal süreçlerle üretilen bileşiklerden oluşan bir “doğal ürünler veri tabanı” da tutuyor. Bu onların muhtemelen biyolojik olmayan (endüstriyel) süreçlerden kaynaklanan tamamen florlanmış bileşiklerin benzersiz niteliklerini anlamalarına yardımcı olur.

Peki ya yaşamın diğer imzaları?

Biyolojik ve endüstriyel süreçler, gökbilimcilerin araştırabileceği, yaşamın ipuçları değildir. Ortaya çıkabilecek bir takım başka teknoloji imzaları da var. Bunlar, bir dünyada görülen yapay ışıkları, bazı türdeki mega yapıları (gezegendeki veya onu çevreleyen, Dyson küreleri gibi), atık ısıyı veya diğer emisyon türlerini veya bir tür radyo sinyallerini içerebilir.

Astronomi ve astrofizik alanları inanılmaz verilerle dolu. Gökbilimcilerin, diğer uygarlıklara ait olası teknolojik imzaları da içerebilecek bir altın madeni bilgi üzerinde oturduğu ortaya çıktı. Veriler, tüm dalga boylarındaki gökyüzü araştırmalarından ve güneş sistemi keşiflerinden elde edilen veri akışlarından geliyor. Bu tür bilgi hazinelerini makine öğrenimi algoritmaları ve yapay zekanın yükselişiyle birleştirirseniz, teknoimza arayışında gelişmiş araçlara sahip oluruz. Araştırma verilerindeki yaşamın ve gelişmiş uygarlıkların varlığına işaret edebilecek anormalliklerin belirlenmesine yardımcı olabilirler.

Gelişmiş uygarlıkları araştırmak için büyük veriyi kullanma

2019’da George Djorgovski liderliğindeki bir grup gökbilimci, “İleri Medeniyetlerin Tekno-İmzalarını Aramak İçin Veriye Dayalı Yaklaşımlar” adlı bir atölye çalışması düzenledi. Keck Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlendi. Amaç, diğer gezegen avındaki ilerlemeler ve veriye dayalı astronominin büyümesi ışığında, uzaylı teknolojilerine dair kanıt aramalarını yeniden gözden geçirmekti. Pandeminin kapanması nedeniyle gecikmiş olsa da, bu çalıştayın nihai raporu son derece ilginç bir okuma olmaya devam ediyor. Çalıştayın arka planını ve motivasyonunu özetliyor ve büyük astronomi verileri veritabanlarının kullanımına yönelik metodolojileri inceliyor.

Rapor özellikle, bir teknoloji imzasını gösterebilecek “aykırı verileri” tespit etmek için makine öğrenimine odaklanıyor. Aynı zamanda büyük veritabanlarında (Dysonian yapıları gibi şeyler de dahil) nelerin aranması gerektiği hakkında da konuşuyor. Son olarak, veritabanlarında aranacak diğer sinyal türlerinin ve güneş sistemi içindeki eser aramalarına yönelik bazı olası fikirlerin ana hatlarını çiziyor.

İlginç bir şekilde rapor, astronomi ve astrofizikteki beklenmedik keşiflerin başka yerlerde yaşam arayışının bir sonucu olacağını da öne sürüyor. “Bu çalıştayın önemli bir sonucu, tekno-imza araştırmalarının Freeman Dyson’un “SETI Araştırmalarının Birinci Yasası” ile tutarlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği, yani “yabancı uygarlıklara yönelik her araştırmanın, uzaylılar olmadığında bile ilginç sonuçlar verecek şekilde planlanması gerektiğiydi.” Teknoimza aramalarına yönelik bu yaklaşım, NASA’nın biyoimzalara yaklaşımıyla orantılıdır; zira hiçbir gözlem veya ölçüm, yaşamın tespiti için tam kesinlik sağlayacak şekilde alınamaz.”

‘Arama’nın kamuoyu tarafından kabulü

Ancak başka yerlerde yaşam arayışındaki en büyük faktörlerden biri bilimsel değildir. Sosyal. Hem Seager’ın makalesinde hem de Keck raporunda belirtildiği gibi, bu araştırmaları yaparken kendi önyargılarımızı incelememiz gerekiyor. Uzun bir süre boyunca insanlar diğer medeniyetlerin doğal olarak bize “kozmik bir merhaba” göndereceğini varsaydılar. Veya uçan dairelerle bize gelirlerdi. Her iki makalenin de öne sürdüğü gibi, diğer uygarlıklardan gelen sinyaller beklediğimizden çok daha incelikli ve yabancı olabilir.

“Sosyal” denklemin diğer kısmı ise başka bir yerde yaşam arayışının önemli bir kamu desteğine ihtiyaç duymasıdır. Keck raporu şunu belirtiyor: “Şu anda SETI ve teknoimza arayışı karışık olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılanıyor. Geçmişteki birçok makale ve iddia hatalıydı ve diğerlerinin bilimsel olarak doğrulanmamış çirkin iddialarda bulunmasına yol açtı. Aynı durum “Ötegezegen arayışı başladığında meydana geldi. Ötegezegenler alanının ana akım haline gelmesi için pek çok doğrulanmış tespit gerekti. Teknoimzaları ciddi anlamda arayabilmek için mali desteğe (dolayısıyla kamu desteğine) sahip olmak önemlidir.”

Keck raporu, bilim adamlarının izleyicilere, ilgili bilimi ve keşfin risklerini açıklamaya yardımcı olacak şekilde yaklaştıklarını öne sürüyor. Kamuya yönelik bir mesaj, topluluk içinde akran değerlendirmesi desteği almayı amaçlayan mesajlardan oldukça farklı olacaktır. Ve tabii ki fon veren kuruluşların astronomi, astrofizik ve başka yerlerde yaşam arayışı alanlarını geliştirmek için ellerinden geleni yapan meşru bilim ekiplerinin finansman tekliflerini görmesi gerekiyor. Kamu eğitimine böylesine birleşik bir yaklaşım önemli olacak, özellikle de bilim adamlarının artık evrende yaşam arayışında ötegezegenler ve onların atmosferleri hakkında ayrıntılı çalışmalar yapabilmesi nedeniyle.

Daha fazla bilgi:
Sara Seager ve diğerleri, İdeal tekno-imza gazları olarak tamamen florlanmış karbon olmayan bileşikler NF3 ve SF6, Bilimsel Raporlar (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-39972-z

Universe Today tarafından sağlanmıştır


Alıntı: Gökbilimciler bu kimyasalları bir gezegenin atmosferinde görürlerse, orada muhtemelen gelişmiş bir uygarlık vardır (2023, 18 Eylül) 18 Eylül 2023 tarihinde https://phys.org/news/2023-09-astronomers-chemicals-planet-atmescent- adresinden alınmıştır. gelişmiş.html

Bu belge telif haklarına tabidir. Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan her türlü adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamaz. İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır.uzay-1