Intel’in önceki En İyi CPU’larındaki yeni Downfall güvenlik açığını gideren hafifletici önlemler nihayet yayınlandı. Artık Microsoft’un bir yöntem sağladı Güvenlikten ziyade hıza ihtiyaç duyan kullanıcılar için Düşüş azaltmayı kapatmak için.

Düşme riskini azaltmayı devre dışı bırakmak için yükseltilmiş bir komut istemi açın ve aşağıdakini yazın: “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Oturum Yöneticisi\Bellek Yönetimi” /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 33554432 /f.genel-21