Insurtech, borç verme ve ödemeler, perspektif açısından en umut verici sektörler olarak ortaya çıkıyor, ancak finans ve teknoloji arasındaki kavşakta inovasyonun gelişimini rahatlatan somut olgunlaşma belirtilerini kaydeden tüm İtalyan fintech ekosistemidir. Her şeyden önce ana eksikliklerden biri olarak kabul edilen izolasyon ve göreceli fon eksikliği sayesinde, sektörün küresel düzeydeki aksiliklerinden büyük ölçüde korunuyor.

Ama şimdi ekosistem…genel-18