Davos, fiziksel mevcudiyetin ötesine geçerek hem siyasi hem de ekonomik güncel küresel zorlukları tartışabileceğiniz kendi meta veri tabanını oluşturur.

Böylece Dünya Ekonomik Forumu, yaklaşık seksen şirketin desteği sayesinde dünyanın her yerinden konuklarla Salı günü sanal gerçeklikte ilk çok taraflı oturumunu gerçekleştirdi.

Accenture ve Microsoft ile işbirliği içinde olan WEF, yıllık toplantısında, kuruluşların en yakın küresel zorluklarla ilgili bilgi alabileceği, önerebileceği ve çözümler bulabileceği meta evrende paylaşılan bir alan olan Küresel İşbirliği Köyü’nün bir prototipini sundu.

The Village, heterojen ve fiziksel olarak dağınık bir hedef için birlikte mevcudiyet ve bağlantı oluşturmak için metaverse’nin gücünden yararlanır. Geçen Mayıs ayında tanıtılan prototipten başlayarak ve Microsoft Mesh karma gerçeklik platformunu kullanan bu yenilikçi proje, PC veya sanal gerçeklik görüntüleyici aracılığıyla erişilebilen bir dizi sürükleyici alan içeriyor.

Köyde, WEF’in gelecekteki oturumlar, genel kurul toplantıları, çalıştaylar ve ikili toplantılar için “Sanal Kongre Merkezi” olan Belediye Binası’nı bulmak mümkündür.genel-18