ARDEB, BİDEB ve TEYDEB tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler güncellenmiştir. Yeni burs tutarları aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 01/01/2023 tarihi itibariyle geçerlidir.

 

Ayrıca, desteklenen projelerde yer alan bursiyerler, herhangi bir kamu kurum/kuruluşundan aylık burs almaları durumunda, TÜBİTAK tarafından belirlenen aylık burs üst limitleri dâhilinde herhangi bir kesinti uygulanmayacaktır.

 

Burs Üst Limitleri:

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücret Karşılığı Çalışıyor İse

Ön Lisans/Lisans Öğrencisi

2.180.-TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi

7.275.-TL/ay

2.180.-TL/ay

Doktora Öğrencisi(*)

9.920.-TL/ay

2.975.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı(*)

13.230.TL/ay

(*) BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programında yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 3.505.- TL/ay ve doktora sonrası araştırmacılar 4.365.- TL/aya kadar performans ödemesi alabileceklerdir.

 

Not: BİDEB burs limitleri ilgili program web sayfasında duyurulmuştur.kaynak: tubitak.gov.tr