Tarih (zaten) 30 Aralık 2022 olduğu için, 2023’te Fransa’daki taciz edici propagandaya son vermek için uygulanacak eylemlere bakalım.

İçinde özet listesi Tüketim alanında yaşanacak tüm yeni gelişmeler kapsamında, Rekabet, Tüketici İşleri ve Dolandırıcılığı Önleme Genel Müdürlüğü (DGCCRF), kişisel hatlarımızda satış elemanlarından gelen istenmeyen aramaların yönetilmesine yönelik kuralları gözden geçirmektedir.

1’denşey Ocak 2023, Elektronik Haberleşme, Posta ve Basın Dağıtımı Düzenleme Kurumu (Arcep), ticari reklam platformlarının 06 veya 07 ile başlayan numaraları kullanarak kişilere toplu arama veya SMS göndermesini yasakladı.

Bu yasak yalnızca ticari araştırma için geçerlidir ve kar amacı gütmeyen dernekleri ve anket kuruluşlarını ilgilendirmez. Ayrıca, arama bir profesyonelle devam eden bir sözleşmeyle veya gazete, süreli yayın veya dergi tedarikiyle ilgiliyse, çok özel iki durumda incelemeye izin verilir.

CPF dolandırıcılığında Haro

Benzer şekilde, mesleki eğitim hesabı (CPF) için araştırma yapmak da, 19 Aralık 2022 tarihli yasa kişisel eğitim hesabı dolandırıcılığıyla mücadele etmeyi amaçlamaktadır. 2023’ten itibaren, kişisel eğitim hesabı sahiplerine telefon, SMS, e-posta veya sosyal ağlar yoluyla soruşturma yapılması, “bu araştırma CPF sahibi ile eğitim arasında sürmekte olan bir eğitim eylemi kapsamında gerçekleştirilmezse” yasaklanacaktır. organizasyon”, DGCCRF’yi belirtir.

Bu kurallara uyulmaması durumunda, gerçek kişi için 75.000 Euro’ya ve tüzel kişi için 375.000 Euro’ya kadar para cezası ile yaptırımlar uygulanacaktır.

06 ve 07 numaralı özel çağrı merkezleri

10 haneli cep telefonu numaralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, çoğumuz için en bariz çözüm, önemli bir aramayı kaçırma riskine rağmen sağır kulak vermektir.

Şimdiye kadar 06 veya 07 tipi numaralarla çokça yaklaşan çağrı merkezlerinin daha kolay tanınabilmeleri için belirli numaralarla arama yapmaları gerekecek.

1’denşey Bu nedenle Ocak ayında üç kombinasyon yetkilendirilecek: çağrı merkezleri, bağlı olarak 09 37, 09 38 veya 09 39 ile başlayan numaraları kullanabilecek. Arcep’in 1 tarihli kararışey Eylül 2022 ulusal numaralandırma planını ve yönetim kurallarını oluşturan kararın değiştirilmesi.

Daha iyi çerçevelenmiş bir inceleme

Ayrıca yılın ilerleyen zamanlarında soğuk arama saat ve sıklığına sınırlama getirilecek.

1’denşey Mart 2023, tüketicilerin telefonla aranmasına yalnızca Pazartesi’den Cuma’ya, 10:00 – 13:00 ve 14:00 – 20:00 saatleri arasında izin verilecektir. Ancak cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri yasak olacak.

Ayrıca, telefon tacizini önlemek için, aynı meslek mensubunun aynı tüketiciyi otuz takvim günü içinde dört defadan fazla telefonla araması veya incelemeye teşebbüs etmesi yasaklanacaktır.genel-15