Jüpiter’in o gezegenin yörüngesindeki Juno uzay aracı tarafından yapılan gözlemlerle bağlantılı olarak yapılmış bir VLA görüntüsünden detay. Kredi bilgileri: Moeckel ve diğerleri, Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

Ulusal Bilim Vakfı’nın Karl G. Jansky Çok Büyük Dizisi (VLA) ve Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) sık sık kendi Samanyolu Gökadamızın çok ötesinde, milyonlarca veya milyarlarca ışık mesafesindeki nesneler hakkında önemli yeni gerçekleri ortaya çıkarırken -yıllar—aynı zamanda burada, kendi güneş sistemimizde çok daha yakın gizemleri çözmek için hayati araçlardır.

Son zamanlarda yayınlanan bir çift makale, bu teleskopların gezegen bilim adamlarının güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter ve onun en içteki uydusu Io’nun işleyişini anlamalarına nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.

Jüpiter’in atmosferi karmaşık ve dinamiktir ve hızla değişir. Dev gezegenin atmosferini farklı derinliklerde incelemek için bilim adamları, Jüpiter’in yörüngesindeki NASA’nın Juno uzay aracındaki aletlerle yapılan gözlemleri VLA ile yapılan gözlemlerle birleştirdiler. Atmosferin dikey yapısını belirlemeye yardımcı olmak için eser gaz amonyağın atmosferdeki farklı seviyelerde dağılımı hakkında veri topladılar.

Atmosferdeki dikey taşınmayı anlamak için Juno’nun uzun dalga boyu gözlemlerini VLA’nın yüksek frekans çözünürlüğüyle birleştirmek için bu gözlemlerin yeterince ayrıntılı olması gerekiyordu. Yer tabanlı VLA gözlemlerinin uzamsal çözünürlüğü, gezegenin yörüngesinde dönen uzay aracındaki aletinkiyle karşılaştırılabilirdi. Bu gözlemler, Jüpiter’in şimdiye kadar yapılmış en yüksek çözünürlüklü radyo görüntüsünü üretti. Bu teknik, bilim adamlarının Jüpiter’in derin atmosferi hakkındaki anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

İçi sürekli olarak güçlü yerçekimi gelgit kuvvetleri tarafından ısıtılan Io, güneş sistemimizdeki volkanik olarak en aktif cisimdir. Ay, öncelikle Sülfür Dioksitten (SO2), birçok volkanın patlamasından ve SO’sunun süblimasyonundan gelir.2 yüzey donu.

Bilim adamları, atmosferdeki Sodyum Klorür (NaCl — sofra tuzu) ve Potasyum Klorür (KCl) eser gazlarını incelemek için ALMA’yı kullandılar. Bu bileşiklerin büyük ölçüde sınırlı olduğunu ve yüksek sıcaklıklarda olduklarını, bu da onların da volkanlar tarafından atıldığını gösteriyor.

Ayrıca, SO’nun bulunduğu yerden farklı yerlerde olduklarını da buldular.2 Bu, SO yayan volkanlar arasındaki yeraltı magmasında veya püskürme süreçlerinde farklılıklar olabileceğini düşündürür.2 ve NaCl ve KCl yayanlar.

Her iki eser de yayınlanmaktadır. arXiv ön baskı sunucusu.

Daha fazla bilgi:
Chris Moeckel ve diğerleri, Jüpiter’in Juno MWR ve VLA Gözlemlerinden Elde Edilen Amonyak Bolluğu, arXiv (2022). DOI: 10.48550/arxiv.2209.03513

Erin Redwing ve diğerleri, Io’nun Atmosferinde NaCl ve KCl, arXiv (2022). DOI: 10.48550/arxiv.2209.12974

Dergi bilgileri:
arXiv


Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi tarafından sağlanmıştır


Alıntı: VLA ve ALMA çalışması Jüpiter ve Io (2022, 13 Aralık), 13 Aralık 2022’de https://phys.org/news/2022-12-vla-alma-jupiter-io.html adresinden alındı.

Bu belge telif haklarına tabidir. Kişisel çalışma veya araştırma amaçlı adil ticaret dışında, yazılı izin olmaksızın hiçbir bölüm çoğaltılamaz. İçerik sadece bilgilendirme amaçlıdır.uzay-1