Tomsk Devlet Kontrol Sistemleri ve Radyoelektronik Üniversitesi (TUSUR), program kodunun yazarını yazma stiline göre belirleyecek sinir ağına dayalı bir sistem oluşturdu. Bu, virüs yazarlarını izlemenize ve ayrıca kod hırsızlığı vakalarını belirlemenize olanak tanır.

Sistem, programcının bireysel “el yazısını” belirleyebilir ve ayrıca bir kişi tarafından yazılan kodu bir sinir ağı tarafından oluşturulan koddan ayırt edebilir. Bu durumda, yalnızca yazarı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda kodu hangi sinir ağının ürettiğini de belirleyebilirsiniz.

Geliştiricilere göre, tanımın doğruluğu giriş verilerine ve programlama dillerine bağlıdır. Belirleme doğruluğu derecesi %76 ile %87 arasında değişir. Makine tarafından üretilen kod, sistem tarafından %81,5 doğrulukla belirlenir.

Kodun yazarları tarafından tanımlandığı şekliyle sinir ağı, üniversitenin 2030 yılına kadar geliştirilmesi için stratejik plana dahil edilmiştir. Acil planlar arasında, virüslerin ve yazarlarının tanınmasını artıracak olan önceden derlenmiş program kodunu analiz etmek yer alıyor.genel-22