Dijital dönüşüm çağında, CRM gibi bağlantılı bir platforma doğru evrim bir zorunluluktur. Gerçek bir ihtiyaca yanıt veriyor: birbirini tamamlayan araçları birbirine bağlama, verileri merkezileştirme ve müşterilerin çıkarlarını en iyi şekilde karşılama. Şirketler için bu gelişme, özellikle mevcut makroekonomik bağlamda, işleri çok karmaşık hale getiren birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Yarının CRM’i, şirketlerin bu yeni zorluklarla yüzleşmesine yardımcı olmada nasıl bir rol oynayacak? Yazılım yenilikleri, belirlenen hedeflere ulaşmaya nasıl yardımcı olabilir? HubSpot tarafından ele alınan pek çok soru onun yeni raporu. 1.650 profesyonelin katıldığı bir araştırmaya ve Fransız ve dünya çapındaki verilere dayanmaktadır.

RAPORU İNDİR

Müşteri ilişkilerinin yeni zorlukları

Çoğu pazarlama ve satış aracı gibi, CRM çözümleri de müşteri ilişkilerini etkileyen zorlukları en iyi şekilde karşılayacak şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Bu, Ukrayna’daki savaş ve hatta enflasyon nedeniyle yavaşlayan günümüz ekonomik bağlamında daha da doğrudur. Böyle bir durumda şirketler büyüyen bir sancı yaşarlar. Bununla başa çıkmak için CRM’ler gibi araçlar optimize edilmelidir.

Aynı kategoride

Amazon ofis iç.
Amazon İngiltere’de sigorta başlattı

Bu krizlerden önce geliştirilen stratejilerin de yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Aslında, artık makroekonomik durumun evrimine adapte değiller ve artık müşterilerin yüksek olan beklentilerini karşılamıyorlar. Bu, özellikle kanal doygunluğuna ve etkileşimde düşüşe katkıda bulunan geleneksel pazarlama kampanyaları için geçerlidir.

Bunun müşteri ilişkileri için önemli sonuçları vardır. Bağlantı kesilmesi üç düzeyde gerçekleşir: müşteriler, veriler ve insanlar, özellikle çalışanlar. Bu ücretsiz rapordaHubSpot bu bağlantı kesilmesinin nedenlerini ve etkilerini ayrıntılı olarak açıklar.

RAPORU İNDİR

CRM, hızla büyüyen bir pazar

Krize ve beraberinde getirdiği büyük zorluklara rağmen, CRM canlı ve gelecek vaat eden bir pazar olmaya devam ediyor. 2021’de dünya çapında yaklaşık 51 milyar dolar gelir elde etti. Fransa’da son tahminler, CRM pazarının 2021’de yıllık ortalama %6,7 büyüme ile bir milyar doları aşacağını gösteriyordu. Bu, özellikle CRM yazılımının daha sonra Fransa’da diğer bölgelere göre daha popüler hale geldiğini bildiğimizde, güçlü bir ilerlemedir.

Bu çözümler artık Fransa’daki şirketlerin %68,6’sı tarafından diğer araçlara göre tercih ediliyor. Bununla birlikte, birçok kuruluş, belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli araçlara güvenmeye devam ediyor.

Bir CRM çözümünü benimseyen şirketlerin ana hedefleri Fransa’da ve dünyanın geri kalanında aşağı yukarı aynıdır: ekipler arasında uyumu teşvik etmek, tutarlı bir müşteri deneyimi yaratmak, pazarlama optimizasyonu için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamak… Fransa’da geliştirme, müşteri takibi ve müşteri bağlılığında şirketin tüm departmanlarının aktif hale getirilmesi en az önemli hedefler arasındadır.

HubSpot, bir CRM ile ulaşılacak hedeflere ek olarak, mümkün olduğu kadar çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için çözümde yapılacak değişiklikleri de özetlemektedir.

Yarının CRM’i nasıl olacak?

Şirketlerin beklentilerini karşılamak ve müşteri ilişkilerinin yeni zorluklarıyla yüzleşmek için CRM araçlarının yayıncıları kendilerini yeniden konumlandırıyor. Hatta bazıları yapay zeka veya blok zinciri gibi yenilikçi teknolojiler ekleyerek yazılımın geleceğini yeniden icat ediyor.

Tahmine dayalı analiz gibi yeni işlevler de ortaya çıkıyor. Bu, şirketlerin son derece güvenilir tahminler elde etmelerini sağlar. Bu yenilikler bir “yeniden bağlantı”, daha büyük bir entegrasyon ve hepsinden önemlisi müşteri ilişkilerinin artan bir merkezileşmesi yararına yapılmıştır.

okurken bu raporönümüzdeki yıllarda CRM’nin nasıl kullanılacağını ve yazılımın ulaşmanıza yardımcı olacağı hedefleri anlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız.

RAPORU İNDİRgenel-16