Çalışma dünyası, COVID-19 pandemisinden doğan bir gerçeklikten çok etkilendi. Profesyonel bir misyonun icrası artık şirketin ofislerindeki mevcudiyetle sınırlı değildir. Artık dijital teknoloji sayesinde herkes her an ve her yerde görevini yerine getirebilmektedir. Ipsos tarafından RingCentral için 2021’de yapılan bir araştırmaya göre, Fransız liderlerin %62’sinin uzaktan çalışmanın bir norm haline geldiğine inandığı görülüyor. Çalışanlar, bu paradigma kaymasının ilk reçete yazanlarıdır. Flexjobs tarafından FlexiJobs Raporu: 2021 için Uzaktan Çalışmanın Durumuna İlişkin İstatistikler başlıklı bir ankete göre, çalışanların %97’si bir tür uzaktan çalışmayı arzuluyor. Bunların %58’i uzaktan tam zamanlı çalışmayı ve %39’u hibrit bir iş organizasyonunu tercih ediyor. Bu araştırmaya katılanların %79’u, esnek çalışma düzenlemelerine erişimleri olsaydı işverenlerine daha sadık olacaklarını söylüyor. Bu nedenle soru artık örgütlerin hibritleşmesini dikkate alıp almamaya karar vermek değil, her şeyden önce bunun nasıl yerleştirileceğine karar vermektir.

Değişen kullanımlar

Çalışanlar ne kadar göçebe olursa, kullanımları da o kadar gelişir. Tüm bilgisayarların saltanatı, artık mükemmel bir göçebe terminal olan akıllı telefon tarafından sorgulanıyor, ancak ekran yüzeyi ve dokunsal işlevlerin yanı sıra, iş arkadaşları da dahil olmak üzere yeni etkileşim modlarına yol açıyor. Çalışanlar, çalışan olmadan önce vatandaş ve tüketicidir. Ancak günlük yaşamlarında sevdikleriyle WhatsApp veya Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla etkileşime geçmeye alışmışlardır. Bu değişim araçlarının çalışanların kişisel yaşamında kitlesel olarak benimsenmesi, şirketlerde anlık mesajlaşmanın benimsenmesini hızlandırıyor. RingCentral Birleşik İletişim ÇözümleriEkip mesajlaşma, video ve telefonu bir araya getiren, mevcut kullanımlara uyum sağlar ve ekiplerin verimlilik veya performanstan ödün vermeden her koşulda işbirliğinin sürekliliğini sağlamalarına olanak tanır. Uzaktan çalışma, mesajlaşma veya video yoluyla iletişim kurma, işbirliğine dayalı çözümlerde belgeleri paylaşma, iş piyasasına yeni gelenlerle işbirliği kavramını dönüştüren pek çok olasılık. Böylece, çalışma RingCentral 21-34 yaşındakilerin %53’ünün meslektaşlarıyla yüz yüze görüşmeden de ilişki kurabileceklerini düşündüklerini ortaya koyuyor!

Karşılaşılması gereken zorluklar, çözülmesi gereken bir denklem…

Hareketlilik, işin organizasyonunda kendini dayattığı için, şirketlerin denklemin değişkenlerini tanımlaması bir sorudur. Birincisi, bir şekilde sürekli bir görüşmeyi sürdürmek için terminaller ve değişim modları (mesaj, video veya telefon) aracılığıyla bağlam kaybı olmaksızın iletişimin sürekliliğini sağlamak esastır. Çalışan deneyimi, iletişim kurmak için kullanılan cihaz, konum veya uygulamadan bağımsız olarak mümkün olduğunca akıcı ve tutarlı olmalıdır. Dolaylı olarak iki zorluk: Ekiplerin araçları çoğaltmadan basit bir şekilde iletişim kurmasını sağlarken şirketin performansını optimize etmek. Cevap ? Değişimleri kesintiye uğratmadan bir terminalden diğerine geçişi mümkün kılan birleşik çözümler. Çünkü asıl mesele, çalışanlar her zamankinden daha göçebe olmayı arzularken, ulaşılabilirlik veya bağlanabilirlik ile sınırlı değil. Temel zorluk, ekiplerin yalnızca herhangi bir yerden işbirliği yapmasını sağlamak değil, daha da önemlisi bunu güvenlikten ödün vermeden yapmalarını sağlamaktır.

İletişimin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak…

Uzak alışverişlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, şirketler her koşulda çalışan üretkenliğini korumak için güvenilir çözümlere güvenebilmelidir. Bilgi birden fazla kanal, terminal ve işyerinde dolaşırken, güvenlik sorununun da merkezi bir rolü vardır. Bu nedenle RingCentral’ın birleşik iletişim çözümleri, her çeyrekte 78 saniyeye kadar kesinti süresine eşdeğer %99,999 çalışma süresi ile bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Güvenlik, özellikle tek bir kimlik doğrulama sistemi (SSO), görüntülü toplantıların uçtan uca şifrelemesi ve erişim kontrolü (parola, sanal bekleme odası, vb.) ile garanti edilir. Tüm terminallerdeki aynı arayüz sayesinde, çalışanlar her zaman tanıdık bir ortam bulur ve Salesforce veya Google Workspace gibi iş uygulamalarıyla bir araç ve entegrasyon ekosistemine erişim sağlar. Söz ? Ekip üretkenliğinin hizmetinde, işbirlikçi çözümlerin ve telefonun birleştiği yerde sürtünmesiz iletişim. Microsoft Teams’in yerel entegrasyonu, mobil uygulamaya entegre edilmiş iş telefonu özellikleri, optimize edilmiş ses kalitesi, tarafından sunulan pek çok farklılaştırıcı unsur RingCentral.genel-15