Araştırmaya göre, tam zamanlı çalışanların dörtte üçünden fazlası, esnek çalışma saatlerini en çok arzu edilen işçi faydaları olarak adlandırdı.

Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa’da 10.000 kişiyle yapılan bir anket, çalışanların %77’sinin iş/yaşam dengeleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak için çalışma saatlerinde daha fazla esnekliğe sahip olmak istediğini ortaya koydu.

Özellikle BT ve telekom sektörleri esnek saatleri tercih etti ve %81’i diğer faydalara göre öncelik verdi.

Fazla mesai ücreti, kısmen artan yaşam maliyeti nedeniyle, çalışanların %79’u tarafından en önemli öncelik olarak adlandırıldı.

İK platformu Remote tarafından yürütülen araştırma, dört günlük çalışma haftasının çalışanlar için çekici bir seçenek olmaya devam ettiğini ve %63’ünün bunun en çok arzu edilen faydalardan biri olduğunu söyledi.

Dört günlük hafta, İngiltere’deki az sayıda firma, özellikle de Kasım 2021’de politikayı uygulayan Atom Bank tarafından dağıtıldı.

Rakip banka kısa süre önce, program değişikliğinin çalışanlarını nasıl etkilediğine dair dahili bir çalışmanın bulgularını yayınladı ve bunun hem üretkenliği hem de çalışan memnuniyetini artırdığını iddia etti.

Bununla birlikte, anket, çalışanların %65’inin daha kısa hafta boyunca Cuma günleri erken bitirmeyi tercih etmesiyle, bunun en popüler beşinci iş avantajı olduğunu buldu.

Düşük yapma izni ve ücretli öz bakım günleri de çalışanlar tarafından tercih edilirken, on seçenek arasında her yerden uzaktan çalışma %58 ile en az istenen oldu.

Remote’un bulguları ayrıca en çok istenen faydaları alan çalışanlar arasında daha yüksek verimlilik seviyeleri gösterdi.

Psikoterapist Sarah Lee, “Son yıllarda ruh sağlığına artan ilgi göz önüne alındığında, çalışanların iş ve refahları arasındaki bağlantıların daha fazla farkına vardıklarına inanıyorum” dedi.

“Esnek çalışma gibi çalışanlara sağlanan faydalar, çalışanlara değer vermenin veya daha kapsayıcı olmanın başka bir yolu olabilir, herkesin aynı taahhütlere veya önceliklere sahip olmadığı anlayışını gösterir.”genel-11