Zürih Üniversitesi’nden jeofizikçiler, Ay’ın bir zamanlar Dünya’nın bir parçası olduğuna dair yeni kanıtlar buldular. Çalışmaları Science Advances dergisinde yayınlandı.


Ay’ın kökeniyle ilgili bazı hipotezlere göre, bir nedenden ötürü genç Dünya’dan ayrılan maddeden oluştu – örneğin, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde varsayımsal bir nesneyle çarpışmadan sonra.

Bu versiyonu test etmek için bilim adamları, Antarktika’nın buzundan çıkarılan altı ay göktaşının kimyasal bileşimini incelemek için bir kütle spektrometresi kullandılar. Bu parçalar Ay’ın diğer uzay cisimleriyle çarpışması sonucu Dünya’ya düşer.

Analiz sonucunda bilim adamları, ay meteoritlerinde bulunan asil helyum ve neon gazlarının izotoplarının, güneş rüzgarında bulunan izotoplarla (iyonize parçacıklar akışı) örtüştüğünü buldular. Bilim adamlarına göre, ay kayaları buna hiç maruz kalmamıştı. Bu, argon izotopunun karakteristik konsantrasyonu ile birlikte, bu maddelerin Dünya’dan miras alındığı teorisini desteklemektedir.genel-22