Geleneksel olarak, ABD özel çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) çerçevelerini benimseyen piyasa yatırımcıları — şimdiye kadar çok az — bunu, sürdürülebilirlik veya çeşitlilik gibi alanlara nasıl yaklaştığı konusunda potansiyel bir şirket veya yatırımı değerlendirmek için yaptı.

Ancak şimdi, Roe sonrası dönemde, tartışmalı muhafazakar yasalar ülkeyi kasıp kavururken, bazı VC yatırımcıları ve kurucuları, ESG yatırımının sosyal tanımının üreme sağlığı gibi acil insan hakları konularını içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyor.

Geçen yıl, Uluslararası Af Örgütü bulundu Stanford Sosyal İnovasyon İncelemesinde bir analiz yaparken, en iyi VC firmalarının hiçbirinin durum tespitlerinde insan haklarını yeterince dikkate almadığını bulundu Dünya çapındaki 2.900 VC firmasından sadece birkaç düzinesinin ESG yatırımı için kamu taahhüdü verdiğini. Bu durum, özel pazarların hükümet eksikliklerini telafi etmek için daha fazla tüketici baskısı ile karşı karşıya kalmasıyla değişebilir.

Devletler kürtaj ve doğum kontrolüne erişimi daha da kısıtlamaya çalıştıkça, şu anda dikkate alınması gereken acil bir konu, üreme sağlık hizmetlerinin güvencesizliğidir. Sosyal yatırım tanımının üreme sağlığını da kapsayacak şekilde genişletilmesi, konunun aciliyetini artırarak ekonomik ve sosyal önemini yeniden çerçevelemeye yardımcı olur.genel-24