Flipkart Group, 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi vaat ediyor

e-ticaret bölümü Flipkart Grubu bir açıklamaya göre, 2030 yılına kadar kendi operasyonlarında ve 2040 yılına kadar daha geniş değer zincirinde net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı taahhüt etti. Bu taahhüdün bir parçası olarak, Flipkart Grup, şirket ofisinde ve tedarik zinciri tesislerinde enerji verimliliğini artırarak ve enerji ihtiyaçlarını güneş gibi yenilenebilir kaynaklarla güçlendirerek 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 100 azaltmak için kendi operasyonlarında önlemler alacak.

İklim etkisinin çoğunluğunun Flipkart’ın genişletilmiş tedarikçi değer zincirinden, operasyonlardaki, nakliye ve lojistikteki atıklardan ve ürün ömrünün sonundan geldiğini kabul ederek, net sıfır emisyon elde etmek için satıcıları, tüketicileri ve ortaklarıyla birlikte çalışacak. 2040 yılına kadar şirket yaptığı açıklamada.

Flipkart Group, açıkça tanımlanmış bir karbondan arındırma yolu elde etmek için sürdürülebilir platform, sorumlu değer zinciri ve pozitif işbirlikleri gibi kilit etki alanlarına odaklanacaktır.

Flipkart Group’un çevresel hedefleri, küresel sıcaklık artışını Paris İklim Anlaşması uyarınca 1,5 santigrat derecenin altında tutmaya yönelik küresel Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile uyumlu, şirket, şirketin dünyadaki tek e-ticaret firması olduğunu da sözlerine ekledi. Hindistan net sıfır hedefleri taahhüt edecek.

“Net-sıfır çabalarımızın bir parçası olarak, sürdürülebilirlik girişimlerimiz, sektör çapında bir değişim meydana getirmek için satıcılarımızdan, müşterilerimizden ve markalarımızdan oluşan daha geniş ekosistemi içerecek. İklim etkisini azaltmak için işbirliği içinde çalışmanın öneminin farkındayız ve çabalarımızı bu taahhüt doğrultusunda yönlendirmeye ve e-ticaret değer zincirini karbondan arındırmaya devam edeceğiz.” Kalyan KrishnamurthyFlipkart Group CEO’su, dedi.

FacebookheyecanLinkedin
genel-9