Devlet Duma Mali Piyasa Komitesi başkanı Anatoly Aksakov, Merkez Bankası siciline kayıtlı olmayan şirketler tarafından dijital finansal varlıkların (DFA) ihraç edilmesi ve takas edilmesi için idari sorumluluğu belirleyen bir yasa tasarısını meclise sundu.Belge (N149255-8), Parlamentonun elektronik veri tabanına yerleştirilir.

DFA borsa operatörlerinin veya yatırım platformu operatörlerinin siciline dahil olmayan bu tür varlıkları ihraç eden kişiler, aşağıdaki miktarda para cezasına çarptırılır:

  • bireyler için 3000-5000 ruble
  • Yetkililer için 20.000-30.000 ruble
  • Tüzel kişiler için 700.000-1.000.000 ruble

DFA’larla işlem yaparken dijital haklar mevzuatının gerekliliklerine uyulmaması, bireyler ve yetkililer için benzer cezalar gerektirir. Tüzel kişiler için 500.000 ila 700.000 ruble arasında olacaktır.

Adalete teslim için zamanaşımı süresi, belgeye göre ilgili suçun işlendiği tarihten itibaren bir yıldır.

Tasarı, Rusya Federasyonu hükümetinden gelen olumlu yanıtla birlikte sunuldu. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu, CFA ile işlem yapılırken dijital haklara ilişkin mevzuatın gerekliliklerine uyulmaması konusunda sorumluluğun tesis edildiğini, ancak bunun ne tür eylemler olduğu önerilen ifadelerden net olmadığını belirtiyor.

Geri çağırma, “Bu hüküm, hukuk normunun biçimsel kesinlik, açıklık ve muğlaklıktan arındırılmış olması gereklerini karşılamıyor, bu da çelişkili yargı uygulamalarına yol açabiliyor ve muğlak yorumlanması ve keyfi uygulanması için fırsatlar yaratabiliyor.”

Hükümet ayrıca, CFA ihracıyla yalnızca tüzel kişilerin ilgilenebileceğini, vatandaşların yaptırıma dahil edilmesinin gereksiz göründüğünü de hatırlatıyor.genel-22