Bilim adamlarının on yıllardır atıfta bulunduğu gezegen oluşumu teorisi, eski bir göktaşıyla ilgili yakın tarihli bir çalışma tarafından tehlikeye atılmış gibi görünüyor. Teori, Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenlerin oluşum aşamalarında hidrojen, karbon, oksijen, azot ve soy gazlar gibi uçucu elementleri nasıl elde ettiğini açıkladı. Araştırma sırasında bilim adamları, göktaşı örneklerinde çok az miktarda kripton izotopu gözlemlediler. Kripton izotoplarının düşük bolluğu, ölçülmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, bu izotopların kökenini bulmak için araştırmacılar, UC Davis Soy Gaz Laboratuvarı’nda kurulan yeni bir yöntem kullandılar.

Dünya ve Gezegen Bilimleri Bölümü’nde Profesör Sujoy Mukhopadhyay ile birlikte çalışan doktora sonrası araştırmacı Sandrine Péron’a göre, Kaliforniya Üniversitesi, Davis, “Gezegen oluşumuyla ilgili temel bir varsayım, gezegenlerin bu uçucu maddeleri önce genç bir yıldızın etrafındaki bulutsudan toplamasıdır.” Ancak son çalışma süreçle çelişiyor.

Bilim adamları, göktaşındaki kripton izotoplarının, güneş bulutsularından değil göktaşlarından kaynaklandığını öne sürdüler. Bu, daha önce inanılanla çelişen güneş bulutsularının varlığında bile, göktaşlarının gezegenlere çok daha erken bir oluşum aşamasında uçucu elementler verdiğini gösteriyor.

Yeni çalışma, Mars’ın büyümesinin, güneşten gelen radyasyon bulutsuyu dağıtmadan önce tamamlandığını gösteriyor. Ancak ışınlama, Mars’taki bulutsu atmosferi de havaya uçurmalıydı. Bu, atmosferik kriptonun ya yeraltında tutularak ya da kutup buzullarında saklanarak bir şekilde korunmuş olması gerektiği anlamına gelir.

Profesör Mukhopadhyay, “Ancak bu, Mars’ın yığılmasının hemen ardından soğuk olmasını gerektirecektir. Çalışmamız açıkça Mars’ın iç kısmındaki kondritik gazlara işaret ederken, aynı zamanda Mars’ın erken atmosferinin kökeni ve bileşimi hakkında bazı ilginç soruları da gündeme getiriyor.”

Kripton, diğer soy gazların yanı sıra, gezegenlerdeki uçucu maddelerin kaynağını keşfetmede etkilidir.genel-8